ഡിന്നർ എളുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കാം || Garlic Butter Naan and Egg Malai || Easy Dinner Recipe

You may also like...

11 Responses

 1. ജീരകം നിർബന്ധമാണൊ

 2. H kk says:

  Warm water anoo mavu undakkan use cheyyunnath

 3. Pashuvin paalin pakaram coconut milk cherkmo?

 4. Shazia Shaz says:

  Tempting recipes 😋 kothiyavunnu 🤤 will try

 5. Shazia Shaz says:

  Wow I am the first view first like first comment 👍

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *