బ్రెడ్ దోశ తెలుగులో/Bread breakfast recipe for kids

You may also like...

11 Responses

  1. Sk Aiman says:

    moisture after lactocalmine use chiyocha

  2. Sorry friends chinna correction వీడియోలో నేను బియ్యపురవ్వ అని చెప్పాను అది బియ్యం రవ్వ కాదండి బియ్యపు పిండి

  3. Like 10. ..vry God 👍👍

  4. Hi akka face payna chala pimples unnai edhaina manchi tip cheppandi plz

  5. Siva Siri says:

    Thank you akka manchi recipes chepparu

  6. 1st comment 2nd like naade very nice recepies radha I'll try

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *